Informácie o nás

  

Pôsobíme v dedinke Kremnických vrchov – v Bartošovej Lehôtke ako absolventi ŠÚV v Kremnici v odbore umelecké kováčstvo a zámočníctvo a Akadémie umení v Banskej Bystrici v odbore sochárstvo a voľné výtvarné umenie. Pri tvorbe úžitkovo - umeleckých predmetov a výtvarných diel kombinujeme techniky tradičného kováčskeho remesla s modernými technológiami spracovania rôznych materiálov (kov, kameň, drevo). Naša umelecká tvorba je zameraná nielen na úžitkové predmety do exteriérov a interiérov, ale aj na voľné výtvarné poňatie kovu pretransformovaného do sôch, kovaných plastík a 3D objektov.Ponúkame komplexné riešenia od odborných konzultácií priestorových a výtvarných riešení cez kresby a modely návrhov až po samotnú realizáciu a inštaláciu práce na miesto určené zákazníkom. Pravidelne sa zúčastújeme rôznych  výstav a sympózií  doma i v zahraničí, kde prezentujeme naše umelecké diela a odovzdávame nielen praktické, ale aj teoretické poznatky a skúsenosti. K našej práci pristupujeme seriózne a zodpovedne. Na ďalšiu spoluprácu sa teší tím ArtFerrum v zložení:

 

Pavel Ivan

Mgr.art Tomáš Šiagi

Mgr.art Ján Konuš